Mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak Başkanlığımızın verdiği hizmetlerin devamını sağlamak, eğitim ve sağlık alanında gerek duyulan malzeme ve ekipmanı temin ederek Üniversitemize katkıda bulunmaktadır. Başkanlığımıza tahsis edilen girdileri etkili, ekonomik ve verimli kullanmak suretiyle, Üniversitemizin eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri alanlarında verdiği hizmeti zamanında ve kaliteli sunmasına katkıda bulunmaktır.