Üniversite eğitim, öğretim ve sağlık alanında en iyi hizmeti verebilmesi için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım vb. hizmetlerin yapılması, basım, grafik işleri evrak, yazı, teksir hizmetlerinin yerine getirilmesi, sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlemlerinin yürütülmesidir.