KALİTE SERTİFİKASI  ISO 9001 2015

kalite politikası

organizasyon şeması

kayıtların kontrol prosedürü

Açık İhale,Belli İstekliler Arasında İhale,Pazarlık Usulü ve Doğrudan Temin Yoluyla Alım Proses Şemaları

Açık ihale ,belli istekliler arasında ihale, pazarlık usulü ve doğrudan temin yoluyla alım prosedürü

avans-kredi ,yolluk,araç sigorta,üyelik aidat ve DMO proses şemaları

Taşınmaz Kiralama ve Takip Biriminin Proses Şeması ve Birim Memurunun Görevleri

taşınır kayıt ve kontrol biriminin proses şeması ve birim memurunun görevleri

Satın alma müdürünün,şefin,bilgisayar işletmeni ve memurun görevleri

süreç kartları

Hassas Görev Tespit Formu

Risk Değerlendirme Formu

 Koruma ve Güvenlik Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Ulaştırma Birimi Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları