124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36. Maddesine Göre Görevlerimiz;

  • Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
  • Sivil Savunma, Koruma ve Güvenlik işlerini yürütmek,
  • Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek.