1- Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1- Satınalma Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1- Koruma ve Güvenlik Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1- Çevre Düzenleme Servisi Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1- Taşınmaz Kiralama ve Takip Servisi Sorumlusunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

1- Taşınır Kontrol Yetkilisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

1- Marangozhane Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

2- A) Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

2- A) Taşınmaz Kiralama ve Takip Memurunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

2- B) Taşınmaz Kiralama ve Takip Memurunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

2- Çevre Düzenleme Teknisyeninin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

2- Elektrik Teknisyeninin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

2- Kalorifercinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları(Rektörlük Ana Bina)

2- Satınalma Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

2- Taşınır Kayıt Yetkilisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

2- Vardiya Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

3- A) Koruma ve Güvenlik Görevlisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

3- B) Koruma ve Güvenlik Görevlisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

3- Birim Belge Merkezi ve Arşiv Sorumlusunun(BEYAS) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

3- Şoförün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

3- Tahakkuk Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

3-Santral Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

4- Aşçıbaşının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

4- Yazı İşleri Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

5- Aşçının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

6- Bulaşıkçının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

AKKEM Görev Tanımı 1