1- Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

2- Sekreterin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

3- Birim Belge Merkezi ve Arşiv Sorumlusunun(BEYAS) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

4- Yazı İşleri Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

5- Satınalma Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

6- Satınalma Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

7- Tahakkuk Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

8- Koruma ve Güvenlik Şube Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

9- Vardiya Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

10- Koruma ve Güvenlik Görevlisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

11- Taşınmaz Kiralama ve Takip Birimi Sorumlusunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

12- Taşınmaz Kiralama ve Takip Memurunun Görev Yetki ve Sorumlulukları

13- Ulaştırma Birimi Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

14- Ulaştırma Birimi Sorumlusu Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

15- Şoförün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

16- Yemekhane Şefinin(Yemekhane Sorumlusunun) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

17- Muhasebe Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

18- Satınalma ve Ambar Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

19- Aşçıbaşının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

20- Aşçının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

21- Bulaşıkçının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

22- Taşınır Kontrol Yetkilisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

23- Taşınır Kayıt Yetkilisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

24- Çevre Düzenleme Birimi Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

25- Çevre Düzenleme Teknisyeninin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

26- Elektrik ve Ses Sistemleri Birimi Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

27- Elektrik Teknisyeninin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

28- Santral Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

29- Sıhhi Tesisat ve İklimlendirme Birimi Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

30- Kalorifercinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları(Rektörlük Ana Bina)

31- Kalorifercinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları(Rektörlük Ek Bina)

32- Marangozhane Sorumlusunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

33- Marangozun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

34-AKKEM Görev Tanımı