Doğum Yardımı Yönetmeliği, 633 sayılı KHK’nın Ek 4. Maddesi uyarınca;

Doğum yardımından yararlanmak isteyen personelin,

· Doğum yardımı başvuru dilekçesini,  (Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.)

· Doğum raporunun aslını,

· Yeni doğan çocuğunun kimlik fotokopisini bir dilekçe ekinde kadrosunun bulunduğu birime vermesi gerekmektedir.(Kurum Başvurusu Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.)

Başkanlığımız kadrosunda olup Üniversitemiz birimlerinde çalışan personelin belgeleri en geç bir hafta içerisinde Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne resmi yazı ile gönderileceği için, çalışanlarımızın doğum belgelerini doğum gerçekleştikten sonra Başkanlığımıza en kısa sürede gönderilmesi gerekmektedir.

Ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yapan kişinin TC Kimlik Numarasına yapılmaktadır. Personel yukarıda sayılan belgeleri kadrosunun olduğu birime verdikten yaklaşık bir ay sonra herhangi bir PTT Şubesinden doğum yardımını alabilir.